Sådan benzin et landsted

Indholdet af artiklenDenne artikel diskuterer de vigtigste problemer med forgasning af et lille landsted: hvordan man lægger en gasrørledning, i henhold til hvilket princip man skal vælge gasudstyr, og hvem man skal betro dets installation, hvordan man fuldt ud organiserer forgasningsarbejde og hvilke ”faldgruber”, der venter på kunden undervejs.

Gas i et landsted

I øjeblikket har spørgsmålet om forgasning af et landsted fået særlig relevans. Den væsentligste årsag hertil er både den hurtigt udviklende konstruktion af den private sektor i forstadsområdet og lægning af gasstrøm til de allerede udstyrede forstæderområder og sommerhusbyer. I det første tilfælde er planen for forgasning af boliger og hjælpebygninger som regel inkluderet i den generelle byggeplan. I det andet kræver det udvikling af et specielt projekt under hensyntagen til det individuelle landskab og arkitektoniske træk ved de eksisterende strukturer. Både i det første og det andet tilfælde udføres udviklingen af ​​projektet, valg af det nødvendige udstyr, dets installation og tilslutning af kvalificerede specialister.

Sådan vælges gasudstyr

Gaskedel og radiatorer eller konvektorer

Når man designer et gasvarmesystem til et landsted, skal der tages hensyn til følgende faktorer:

 • samlet areal af opvarmede lokaler;
 • lofthøjde;
 • graden af ​​termisk isolering af vægge og tag;
 • husets interne indretning;
 • vægtykkelse;
 • udvendig og indvendig finish, væg- og vinduesindretning.

Sådan vælges gasudstyr
Generelt billede af gasrørledningssystemet på bygningens væg ved installation af gaskonvektorer

Du skal også tage højde for, hvor ofte strømafbrydelser forekommer, og i tilfælde af et landsted – behovet for at varme det om vinteren.

Hvad angår valg af en gaskedel eller konvektoropvarmning, koges eksperters udtalelser til følgende: i tilfælde af et tilstrækkeligt stort areal (over 100 kvm) af et landsted og permanent opholdssted i det, er det nødvendigt at installere en gaskedel og radiatorer. Forholdsmæssigt store store to-tre-værelses sommerhuse med sæsonbesøg opvarmes økonomisk og effektivt med gaskonvektorer.

Gasudstyr
Hul til gasrør, når konvektoren tilsluttes

I det første tilfælde er det kun en erfaren specialist, der kan udvikle et forgasningsprojekt og vælge det nødvendige udstyr..

I det andet kan du uafhængigt beslutte valget af varmeelementer og deres placering, efter at have aftalt de fremtidige udførere af installationsarbejdet på projektet til installation af gasudstyr.

Sådan vælges en gaskonvektor

Denne type opvarmningsanordning har modtaget velfortjent anerkendelse af en række grunde, hvoraf det vigtigste er dets energiuafhængighed, fraværet af et fryseelement, effektiviteten af ​​opvarmning af rummet og brugervenlighed. Når du vælger en gasskonvektor, skal du ledes af følgende parametre:

Brugt brændstof

De fleste konvektorer, der udbydes til salg i dag, er oprindeligt konfigureret til at fungere på enten naturgas (metan) eller flydende gas (propan). Det er muligt at overføre enheden fra hovedbrændstofforbrug til flaskegas eller omvendt, men dette kræver et ekstra sæt dyser, som kun kan installeres med en høj grad af pålidelighed af en erfaren specialist..

strøm, kWt

Den krævede effekt for en gaskonvektor, der er anbefalet af producenterne, beregnes som følger – 1 kW strøm pr. 10 kvadratmeter. m. område. Således at opvarme et rum med et areal på 20 kvadratmeter. m. En 2 kW konvektor er påkrævet. Det er dog nødvendigt at tage sådanne egenskaber ved bygningen i betragtning som højden på lofterne, tykkelsen og niveauet af isolering af vægge og tag, antallet af vinduer. Med en rumhøjde over 3 m, et stort antal vinduer eller utilstrækkelig termisk isolering af væggene, kan en nøjagtig beregning af den krævede effekt af gaskonvektoren kun foretages af en varmeanlæg.

Varmevekslermateriale

De fleste af gaskonvektorerne på hjemmemarkedet er udstyret med varmevekslere af stål eller støbejern. Ifølge eksperter, med alt andet lige, bør støbejernsbrændere foretrækkes. Årsagen hertil er den svage termiske ekspansion og egenskaberne ved dette materiale til at akkumulere varme, hvilket skyldes en høj holdbarhed og høj termisk effektivitet..

Rørslangelængde

Når du køber en gaskonvektor, skal du være særlig opmærksom på skorstensrørets længde eller, som det også kaldes, røggas. Nogle producenter fremstiller modeller med korte (35 cm eller mindre) rør, designet til “pap” landejendomme. Der er selvfølgelig altid en mulighed for at “opbygge” et sådant rør i et tinværksted, men ikke desto mindre er det bedre at først beslutte om dets ønskede dimensioner.

Sådan vælges en gaskonvektor
Installation af røggrøret – dets længde skal svare til vægtykkelsen

Fan tilstedeværelse

Hovedfunktionen af ​​den indbyggede ventilator i konvektoren er hurtigt at generere varme i rummet på grund af den accelererede luftcirkulation. Muligheden for at installere en model udstyret med en ventilator bestemmes individuelt og afhænger først og fremmest af regelmæssigheden af ​​at bruge konvektoren i varmesæsonen. Når det drejer sig om et sommerhus, når det ofte er nødvendigt at opvarme et koldt hus, er ventilatorens funktionalitet åbenlyst. Ved permanent ophold og regelmæssig brug af konvektoren er yderligere støjeffekter, der er skabt af ventilatoren, helt unødvendige..

Sådan designes en gasledning på dit område

Spørgsmålet om metoden til at lægge gasrør løses på en kompleks måde og afhænger af følgende faktorer:

 • afstand til bygningen fra den centrale gasledning;
 • funktioner i landskabet på det tilstødende territorium – grønne rum, reservoirer, asfalterede stier, højspændingsledninger, boliger og offentlige bygninger;
 • ætsende jordegenskaber;
 • selve bygningens geometri – højderne på buer, døråbninger, konfiguration af vinkler, symmetri eller asymmetri af et integreret arkitektonisk kompleks;
 • egne ønsker fra ejeren af ​​territoriet og hans økonomiske kapacitet.

Der er tre måder at oprette forbindelse til hovedgasledningen på.

Underjordisk gasledning

Den dyreste, æstetisk tiltalende og mest pålidelige løsning. Når man vælger denne metode, der vil koste mere end halvanden gang dyrere end dens overjordiske analog, skal man dog tage hensyn til arbejdskraft og betydelige omkostninger ved reparationer i tilfælde af en ulykke. Derudover kan høje jordkorrosionshastigheder markant reducere levetiden og pålideligheden af ​​en underjordisk gasledning..

Luftledningsgasledninger

I dette tilfælde er rørene fastgjort på separate understøtter fremstillet af ikke-brændbare materialer eller er fastgjort til væggene i bygninger med specielle beslag. I dette tilfælde bør afstanden mellem understøttelserne ikke overstige 2 m, minimumsafstanden til jordoverfladen skal være mindre end 35 cm, og bygningernes funktionelle formål og materialet i deres ydre beklædning er i overensstemmelse med de fastlagte standarder.

Sådan designes en gasledning på dit område
Installation af en overjordisk gasledning – fastgørelse af røret på specialstøtter

Luftledningsgasledninger
Speciel monteringsring med gummipakning

Kombineret gasledning
Metoder til fastgørelse af et rør på en bygningsmur

Det nederste rør er ikke fastgjort korrekt på billedet. Metal-til-metal-kontakt er uacceptabel. Det er nødvendigt at bruge gummipakninger og holderinge som i Foto 4.

Kombineret gasledning

Ofte er den optimale forgasningsløsning en kombineret linjelægning. Kørebanen eller højspændingsledninger skal omgås under jorden, mens det er muligt at redde grønne rum og ikke beskadige det frugtbare jordlag ved at lægge rør gennem luften.

Den endelige beslutning til fordel for denne eller den anden metode til anbringelse af gasstrømmen skal kun træffes efter konsultation med en kvalificeret specialist..

Sådan organiseres forgasningsprocessen

Der er to måder at løse dette problem på – trin for trin og kompleks.

I det første tilfælde er det nødvendigt uafhængigt at studere de juridiske aspekter, lovgivningsmæssige krav og trafikplan for licens- og designorganisationer, indsamle al den obligatoriske dokumentation, indgå en aftale med bygge- og installationsteamet og den service, der beskæftiger sig med at tappe hovedcentralen, enes om tidspunktet for idriftsættelse med organisering af service. Ikke alle er i stand til at finde tiden og mulighederne for denne form for bevægelse, som desuden ikke på nogen måde vil reducere de samlede økonomiske omkostninger..

Det er muligt at løse forgasningsproblemet meget hurtigere og mere effektivt ved at betro en entreprenør komplekse organisations- og tekniske arbejder på nøglefærdigt grundlag. Fra et økonomisk synspunkt retfærdiggør denne tilgang sig både i processen med gennemførelse af projektet og i løbet af den efterfølgende drift af gasudstyr. Dette skyldes en række faktorer, der diskuteres nedenfor..

Integrerede fordampningsfordele:

 • entreprenørens interesse i at udføre alle forgasningsarbejder så hurtigt som muligt
 • entreprenørens interesse i at udarbejde et teknisk kompetent gasprojekt, der opfylder alle lovkrav, som han selv vil gennemføre
 • etablerede kontakter fra entreprenøren med handel med byggefirmaer, som giver ham mulighed for at købe gasudstyr til lavere priser;
 • Langsigtet samarbejde mellem entreprenøren og licens- og reguleringsstrukturer gør det muligt rettidigt og konsekvent at udføre alt forgasningsarbejde.

Nøglefærdige forgasning faldgruber

Når man overdrager forgasning af et hus på nøglefærdigt grundlag til en bestemt organisation, er det nødvendigt at gøre sig bekendt med listen over dokumenter, der skal være i hænderne på dets ejer ved afslutningen af ​​alt arbejde. Der er hyppige tilfælde, hvor entreprenøren “glemmer” at udlevere dokumenterne til kunden, uden hvilken yderligere garantiservice af gasudstyr er umulig. Derudover giver entreprenørens nære kendskab til repræsentanterne for Gaza-bjergene, der er en del af bestyrelsens kommission for at acceptere installationsarbejde, det sidstnævnte mulighed for at blinde øje for nogle mangler og forskriftsmæssige afvigelser, hvilket efterfølgende kan medføre ekstra omkostninger for kunden. En almindelig situation er, når entreprenøren ved hjælp af kundens inkompetence overbeviser ham om behovet for at installere unødvendigt eller utilstrækkeligt optimalt udstyr i et bestemt tilfælde og derved levere en gensidigt fordelagtig service til sine handelspartnere. For at beskytte dig mod urimelige handlinger fra tredjepart, er det nødvendigt at tage et særligt ansvar for valg af entreprenør for hele udvalget af arbejder.

Hvem skal overlade komplekst arbejde med forgasning af en boligbygning

Byggeri- og installationsorganisationer, der tilbyder integrerede forgasningstjenester, skal have licenser ikke kun til teknisk, men også designarbejde..

Før der indgås en aftale, tilrådes det at se på det objekt, der allerede er forgaset af denne organisation, for at tale med dets ejere.

Angiv tydeligt tidspunktet for arbejdet og studer nøje skitsen til projektet – “at vokse” varmesystemet vil koste meget mere end den planlagte installation.

Overvej det fremlagte skøn over forgasningsarbejder. Samtidig vidner ikke tale om “uforudsete udgifter” ofte ikke for entreprenøren.

Sørg for, at den generelle plan inkluderer mindre kosmetisk arbejde – maling af rør, tætning af huller, fjernelse af byggeaffald.

Efter at have valgt valget af en bygge- og installationsorganisation, indgå en passende aftale, der indeholder sanktioner i tilfælde af overtrædelse af betingelserne for dens gennemførelse.

Den rationelle organisering af forgasningsprocessen i et landsted og en kompetent tilgang til valg af udstyr, der er optimalt i hvert enkelt tilfælde, muliggør en mest effektiv og omkostningseffektiv implementering af et projekt af enhver kompleksitet.

Bedøm denne artikel
( Ingen vurderinger endnu )
Tilføj kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: